من یه طلبه ام


فاطمیه

دل خورشید محک داشت؟ نداشت!

یا به او آینه شک داشت؟ نداشت!


آسمانی که فلک می بخشید

احتیاجی به فدک داشت؟ نداشت!


غیر دیوار و در و آوارش

شانه ی وحی کمک داشت؟ نداشت!


مردم شهر به هم می گفتند

در این خانه ترک داشت؟ نداشت!


شب شد و آینه ی ماه شکست!

دست این مرد نمک داشت؟ نداشت!

 

تو بپرس از دل پرخون غمت!

چهره ی یاس کتک داشت؟ نداشت!

ای خوش آن روز کز این منزل ویران بروم

رخت بر بندم و تا مُلک سلیمان بروم

ادرس کوتاه شده وب:

http://l1l.ir/5i4
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan